Powrót do Strony Głównej

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Fredry 10, pok.250
61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-08
e-mail: dzialksztalcenia@ump.edu.pl

Kształcenie specjalizacyjne dla farmaceutów
Joanna Kościelniak
ul. Fredry 10, pok.250
61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-83
e-mail: kursfarm@ump.edu.pl

Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Szamarzewskiego 82/84, wejście A, I piętro, 60-569 Poznań
tel.: 61 854-90-75 / 61-854-90-33
w godz. 10.00-13.00
e-mail: arleta@ump.edu.pl

Specjalizacje dla lekarzy i lekarzy-dentystów

Oddział Kształcenia Podyplomowego
ul. Bukowska 70, pok. D238
60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-40
tel./fax: 61 854-71-41

mgr Hanna Więczkowska:
hwieczko@ump.edu.pl
mgr Barbara Jaracz:
bjaracz@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by LUCKYYOU Interactive